Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viaupinthesky upinthesky
8960 6511 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoai moai
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viahereyes hereyes

February 17 2019

3346 936e
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viahereyes hereyes

February 16 2019

"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viahereyes hereyes
Błogosławione niech będą moje porażki! Zawdzięczam im wszystko, co wiem.
— Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"
Reposted frompsychoo psychoo viaupinthesky upinthesky

February 15 2019

Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaprzerwanarumianek przerwanarumianek

February 14 2019

To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
— Moja dusza pachnie Tobą
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

February 13 2019

I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viaheavencanwait heavencanwait

February 11 2019

Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaMsChocolate MsChocolate

February 10 2019

Chcę być osobą,którą boisz się stracić.
— poranne
Reposted fromweightless weightless viaheavencanwait heavencanwait
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viaupinthesky upinthesky

February 08 2019

1783 8882 500
##
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaallay allay

February 05 2019

3598 3c6c 500
Reposted fromslodziak slodziak viahereyes hereyes
6524 f8c0 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahereyes hereyes

February 01 2019

0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viaczesciczolem czesciczolem
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaheavencanwait heavencanwait

January 30 2019

Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert - "Pani Bovary"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
Reposted from48hrs 48hrs viaretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl