Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viawalkthemoon walkthemoon
8129 15af 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viapouler pouler
5650 c297
Reposted fromgdziejestola gdziejestola via12czerwca 12czerwca
4392 2693 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 via12czerwca 12czerwca
Reposted fromtulele tulele via12czerwca 12czerwca

December 02 2017

Reposted frombluuu bluuu viaallay allay
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaallay allay

November 30 2017

November 28 2017

2357 021f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle via12czerwca 12czerwca
4226 ccb6 500
wielbię, Was dłonie!
Reposted frombanitka banitka via12czerwca 12czerwca

November 27 2017

November 26 2017

8295 291a
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling
0215 402d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawalkthemoon walkthemoon
gdyby nie papierosy to bym w ogóle z domu nie wychodził.
— @fakeplastic
Reposted fromnikotyna nikotyna viazimnydzienn zimnydzienn

November 24 2017

Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted frommefir mefir viawalkthemoon walkthemoon
My nie jesteśmy już młodzieżą. Nie pragniemy już zdobyć świata szturmem. Jesteśmy uciekinierami. Uciekamy sami przed sobą. Przed naszym życiem.
— E. M. Remarque, "Na zachodzie bez zmian"

November 23 2017

3069 dd2e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl