Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

1838 93fc 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaybeyou maybeyou
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viapinkdress pinkdress
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Pokaż mi choć jedną osobę, która nie ma na swoim koncie zniszczenia czyjejś lub własnej miłości.
— "Bezdech"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Nienawidzę gdy ktoś ocenia moje czyny kończąc słowami - kiedyś byłaś inna. Nie twierdzę, że nie ma racji. Przyznaję szczerze i z pokorą, że to prawda ale jestem też w pełni świadoma tego, że teraz jestem taka, jaka właśnie być powinnam.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

May 24 2019

May 23 2019

Artystyczne dusze są z natury zawikłane. Więcej czują, więcej myślą często i to robi wrażenie. Pani ma tez potrzeby takie... wyższego rzędu.
— J.
Reposted fromagatiszka agatiszka viaupinthesky upinthesky
3682 f609 500
Reposted fromipo ipo viahereyes hereyes
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiewiastqa niewiastqa
Depresja to skutek takich małych ciosów zadawanych przez całe życie, po których jakoś się żyje dalej. I ja też tak miałem. Bo wie pani, to jest tak jak z odkręceniem gazu w mieszkaniu. On się tak ulatnia, ulatnia... i wybucha. Człowiek też wybucha...
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahereyes hereyes
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahereyes hereyes

May 19 2019

Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
-Wszyscy dziś w takim biegu, a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka.
— znalezione

May 13 2019

2789 aeab 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaallay allay

May 11 2019

Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała? Zygmunt Freud przy niej nie wymyśliłby psychoanalizy, tylko odleciałby w opium albo faszyzm, obydwa antydepresanty były chyba ówcześnie legalne.
— Karpowicz, "Ości"
Reposted frombeforethepoison beforethepoison vianivea nivea

May 10 2019

Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl