Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku

October 16 2017

2246 0540 500

pitangga:

untitled by JONIWUQ on Flickr.

Reposted fromkattrina kattrina viakaatee kaatee
Zacznij już do mnie wracać.
— Przybora do Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze, '64 r.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaslowostwor slowostwor

October 15 2017

Ciągle wymagałem od ludzi przypominania mi, że nie jestem bezwartościowy i zasługuję na ich uwagę. Im bliżsi mi byli, tym częściej to robiłem. A to jest coś, co zabija relacje. Nawet te najlepsze. Bo pokazując, że nie znasz własnej wartości, tracisz ją w oczach innych.
— Przemyślenia Trzeźwego Człowieka
Reposted fromstormymind stormymind viaallay allay

October 13 2017

Ty piszesz, zdecydowałeś się pozostać samotnikiem.(…)i teraz dobrze rozumiem dlaczego całe życie starasz się być samotnikiem, nie chcesz nikogo ranić, to piękne i szlachetne, ale Ty od środka znikasz, Twoja wrażliwość,ciepło i miłość…. To wszystko marnuje się najzwyczajniej
w świecie.
— Piotr Tokarz - Nocne rozmowy (via please–take–me)
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson

October 12 2017

7129 ad1f
Reposted fromruthieful ruthieful viagdziejestola gdziejestola
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viaTheStawiarski TheStawiarski

Dziś wiem: wszystkie rzeczy, które kiedyś określały mnie, gdzieś zniknęły, porzuciłem je (...) Właściwie wcale nie wiem, kim dziś jestem i nie potrafię już odnaleźć siebie w tym.

— Myslovitz, Czerwony notes błękitny prochowiec

October 11 2017

7381 f568
Reposted fromsadnessdove sadnessdove
7974 baaf 500
0286 fe80 500
Reposted fromrisky risky viacudoku cudoku
6618 d347
4594 3702 500

cosyrainydays:

cosy rainy days 

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaflesz flesz

October 10 2017

Nieśmiałość to skutek poczucia własnej niższości, mniejszej lub większej.
— Jane Austen - Rozważna i romantyczna
Zawsze powtarzam, że nie wierzę w prawdziwą miłość, ale, że zostawiam drzwi uchylone, bo nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby ktoś zechciał pewnego dnia udowodnić mi, że się mylę
— Jay Asher
Reposted frompastelina pastelina viagdziejestola gdziejestola
4447 1ba0 500
Nic sie nie zmieniło, S. (09-10-2017)
Reposted frompikkumyy pikkumyy viagdziejestola gdziejestola
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viagdziejestola gdziejestola
Czasem nie sposób wyrwać czyjeś serce z własnego ciała.
— Żulczyk
Reposted from21gramow 21gramow viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl