Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

Książki mówią: Zrobiła to ponieważ. Życie mówi: Zrobiła to. W książkach wszystko zostaje wytłumaczone; w życiu nie. Nie dziwię się, że ludzie wolą książki. Książki nadają życiu sens. Kłopot jedynie w tym, że życie, któremu nadają sens, to życie innych ludzi, nigdy zaś twoje własne.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawpuscmnie wpuscmnie

May 18 2018

3512 efcf
Reposted fromkarahippie karahippie viawrazliwa wrazliwa
7070 2688 500
Reposted fromseaweed seaweed viagdziejestola gdziejestola
Czasami, gdy ludzie odsuwali od siebie innych, tak naprawdę  pragnęli bliskości.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes

May 15 2018

Etap głębokiego dekoltu i kusych kiecek mam już za sobą, nie dlatego, że się w nich mało apetycznie prezentuję, po prostu nie jestem łasa na komplementy związane z wyglądem fizycznym, bo posiadam lustro i nie są zaskakujace. Fajnie jak ktoś jest w stanie dostrzec i docenić, to czego nie widać gołym okiem...
— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
6727 3a4f 500
Michał Matejczuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

May 14 2018

Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
6146 0a75 500
Reposted frombrumous brumous viadeszcz deszcz
I am. Everyone is. 
Reposted bypiinkskies piinkskies
8509 47ed 500
Reposted fromchristineroad christineroad viahereyes hereyes
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahereyes hereyes

May 07 2018

Wszystko umiera pod twoją ręką, bo nie wierzysz.
— Różewicz
Reposted fromumierajstad umierajstad viaupinthesky upinthesky
Zamieniłam 'bądź grzeczna' na ' bądź sobą'. Nie chodzi o to, żeby być niegrzeczną, ale żeby nie chować siebie pod maską grzeczności.
— z rozmowy z Danutą Stenką (flirtując z życiem).
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viastarryeyed starryeyed
3953 057a 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawrazliwa wrazliwa

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakaatee kaatee
4210 65bc 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viahereyes hereyes
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahereyes hereyes
4210 65bc 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viahereyes hereyes

potrzebuje kogoś
kto przytuli nie mnie
a moją duszę

zdejmie ze mnie nie ciuchy
a cierpienie

potrzebuje kogoś
kto zechce przytulić mnie
z całym moim bólem i wstydem

potrzebuje kogoś
kto da pewność swojego jestem
i mojego będę

potrzebuję kogoś kto nie zrani
i nie wykorzysta mojego poszarpanego

z a u f a n i a

kto o czwartej rano nie będzie mógł spać
czując moje łzy

głupia myślałam

że to Ty

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

May 04 2018

1301 1226
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl