Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a viaupinthesky upinthesky
Jeśli będziemy prowadzić niekończącą się wojnę z przeszłością, przyszłość stanie się jej ofiarą.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahereyes hereyes

March 25 2017

A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
6689 1fb2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoralina koralina
7905 35a8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakoralina koralina

March 24 2017

Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viacrambie crambie

Dobrze, że jesteś,
bo wczoraj znowu bolało mnie serce,
a ciągle nie mam pomysłu na życie.

Musisz mi pomóc,
bo od szesnastu dni pada deszcz
i życie powoli zaczyna mi się rozmywać

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacrambie crambie

March 22 2017

Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatsfanatic catsfanatic
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu
Reposted fromlovvie lovvie
Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo. 
— "Zapałka na zakręcie", Krystyna Siesicka
Reposted fromlovvie lovvie

March 19 2017

Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

March 16 2017

7533 1e62
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadziubek dziubek
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialovvie lovvie
3110 3b62
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahereyes hereyes
6078 81a2

March 15 2017

9740 0c7b 500
Reposted fromerial erial viapanicma panicma
5896 c777
Reposted fromretro-girl retro-girl viavertheer vertheer
1538 9693 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl