Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2020

Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms

December 29 2019

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viaupinthesky upinthesky

December 25 2019

8880 e17e 500
Reposted fromprzegrany przegrany

December 14 2019

1176 3ed8
Reposted fromretaliate retaliate viahereyes hereyes
6302 6d09 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEtien Etien
Poeta to taki, co umie w ładny sposób być nieszczęśliwy.
— Stanisław Lem (via czarne-lustro)
Reposted fromdivi divi viaEtien Etien
3853 b487 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEtien Etien

November 23 2019

Reposted frombluuu bluuu viaallay allay

November 17 2019

Piszę ten list jedynie dlatego, że znów przypłynęła do mnie fala wielkiej tęsknoty za tobą i od kilku dni paraliżuje mnie i nie daje o niczym innym myśleć. Tu kiedyś wypadł mi talerz z rąk, bo nagle zjawiłeś się w moich oczach. A wczoraj, wyobraź sobie, założyłam bluzkę na lewą stronę. I przecież przeglądałam się w lustrze przed wyjściem. Ale jakbym nie widziała w nim siebie. Dopiero koleżanka w szpitalu zwróciła mi uwagę. Powiedz, czy to jest normalne? Tyle lat minęło, a wciąż nie mogę sobie poradzić z miłością do ciebie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaupinthesky upinthesky

November 15 2019

0906 51ea 500
Reposted fromupinthesky upinthesky viagdziejestola gdziejestola

November 14 2019

9576 f070 500
Reposted fromunco unco viaslowostwor slowostwor

November 13 2019

"Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce".
— Haruki Murakami "Kronika ptaka nakręcacza"
Reposted fromstercum stercum viaczesciczolem czesciczolem
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viaostatnia-melodia ostatnia-melodia

November 09 2019

Reposted fromshakeme shakeme viaallay allay

November 07 2019

8529 70b6 500
Reposted fromenn0 enn0 viaslowostwor slowostwor
“ a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz ”
— Halina Poświatowska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacrambie crambie
Horyzont przesuwa się za każdym razem, gdy dojedziesz do tego, co zdawało się kresem.
— Elżbieta Cherezińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaupinthesky upinthesky

November 05 2019

6428 295d
Reposted fromretro-girl retro-girl viaslowostwor slowostwor
Nie bójcie się marzeń, bo one naprawdę się czasem spełniają.
— prof. Wojciech Nowak, rektor UJ
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl