Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2020

Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viahereyes hereyes
8509 47ed 500
Reposted fromchristineroad christineroad viahereyes hereyes
Sponsored post
Reposted byLegendaryy Legendaryy
8568 4b93 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEtien Etien

Nauczyłeś mnie szacunku do samej siebie, nie szanując mnie. 

Uznałam wtedy, że zasługuję na coś więcej, niż takie ochłapy błędnie nazywane miłością.

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Koniec końców znalezienie winnego nic nie daje. Wyjaśnia sytuację, ale nie pozwala z niej wyjść. 
— G. J. Bishop - "Skończ z tym sh*tem! Przestań uprawiać autosabotaż i upomnij się o własne życie"
Reposted fromapatyczna apatyczna viaMsChocolate MsChocolate
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie. 
— aleander.soup.
Reposted fromaleander aleander viaMsChocolate MsChocolate
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Reposted fromechoecho echoecho viaanakarenina anakarenina
6550 a165
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaybeyou maybeyou
Normalna sprawa, naucz się udawać, że się nie przejmujesz
— Piotr Bukartyk, "Czego tylko chcesz"
Reposted fromjaskier jaskier viaczesciczolem czesciczolem

January 10 2020

Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms

December 29 2019

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viaupinthesky upinthesky

December 25 2019

8880 e17e 500
Reposted fromprzegrany przegrany

December 14 2019

1176 3ed8
Reposted fromretaliate retaliate viahereyes hereyes
6302 6d09 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEtien Etien
Poeta to taki, co umie w ładny sposób być nieszczęśliwy.
— Stanisław Lem (via czarne-lustro)
Reposted fromdivi divi viaEtien Etien
3853 b487 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEtien Etien

November 23 2019

Reposted frombluuu bluuu viaallay allay

November 17 2019

Piszę ten list jedynie dlatego, że znów przypłynęła do mnie fala wielkiej tęsknoty za tobą i od kilku dni paraliżuje mnie i nie daje o niczym innym myśleć. Tu kiedyś wypadł mi talerz z rąk, bo nagle zjawiłeś się w moich oczach. A wczoraj, wyobraź sobie, założyłam bluzkę na lewą stronę. I przecież przeglądałam się w lustrze przed wyjściem. Ale jakbym nie widziała w nim siebie. Dopiero koleżanka w szpitalu zwróciła mi uwagę. Powiedz, czy to jest normalne? Tyle lat minęło, a wciąż nie mogę sobie poradzić z miłością do ciebie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaupinthesky upinthesky

November 15 2019

0906 51ea 500
Reposted fromupinthesky upinthesky viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...